חיים ליטבק

חיים ליטבק

ראש תחום בכיר פרויקטים ומערכות

מערך הסייבר הלאומי

הרצאות מפי חיים ליטבק:

דוברים נוספים באירוע ICS CyberSec⁷ 2022

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu