08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי פתיחה

09:05

הרצאת פתיחה: האם אנחנו מגנים על מערכות בקרה בצורה נכונה?
דניאל ארנרייך

09:15

אתגר הסייבר במשק מתחדש
ליאור עטר

09:35

Cyber Security Enforcement in an “IoT/ICS/IoMT Connected Devices” environments
מתי אפשטיין

09:50

Network Visibility, Security, and Compliance for OT
Itay Glick

10:05

האם יש לכם עיניים ברשת הארגון?

10:15

מה אכפת לי אם יש לי CryptoMiner על הבקר שלי
Sergei Penchuk

10:25

אבטחת מידע ורגולציה בעולם התעשייתי, דוגמאות מהשטח
דורון סיון

10:35

סייבר במעבר מעולם ה-QT ל-IoT

10:45

The Many Faces of OT security
Benny Adler

11:00

הפסקה וביקור בתערוכה

11:20

מ 'Firmware' ל 'Nationware'
ארז קריינר

11:35

Industry4.0 – Turning secured internet connectivity to business continuity
Pini Huber

11:45

Injecting cybersecurity during the design of industrial control systems
Ayman AI Issa

11:55

פתרונות סיגה לניטור סייבר ברמת התהליך
Amir Gil

12:05

פאנל אתגרי אבטחת סייבר הקשורים לאינטגרציה של AI & ML עם מערכות תעשייה
מיכאל בוזובסקי
אליזה קליין
חיים ליטבק
אודי רוט

12:35

ICS4ICS: Managing industrial cyber security incidents
Brian T Peterson

12:45

ICS Cyber Security - The Big Picture

12:55

IEC 62443 Series - Evolving Standart
Gabriel Faifman

13:00

דברי סיכום
דניאל ארנרייך

13:10

ארוחת צהריים
Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu